Služba civilne zaštite Općine Ilidža podijelila 716 znakova za uzbunjivanje

Služba civilne zaštite Općine Ilidža u skladu sa Pravilnikom o obrazovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite nabavila je 716 znakova za uzbunjivanje sa uputstvima o postupcima građana nakon emitovanja signala. Znakovi su štampani sa propisanim uputstvima i podijeljeni općinskim organima vlasti, poslovnim i javnim objektima, putem nadležnih općinskih službi i upraviteljima stambenih zgrada koji se nalaze na području općine.